pix  
   
   
   
   
 
بازدید کنندگان گرامی: سایت نهایی سازمان عدالت برای ایران از آخر اسفند ماه به روز خواهد شد. این سایت هنوز در دست تهیه است.
 
pix Logo pix
pix

 

Contact: Shadi.Sadr@justiceforiran.org

 

 

 

محاکمه عاملین و آمرین جنایت علیه بشریت تنها مجازات آنان نیست، بلکه به رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان نیز هست